Borderlands-wiki
Advertisement

A wikihez való csatlakozással elfogadod az alábbi szabályzatot, s tudomásul veszed, hogy nem teljesítése esetén az oldal bármely adminisztrátora korlátlanul élhet nálad a ráruházott jogokkal. A szabályzat hatálya kiterjed a wiki minden egyes területére, alkotóelemére (a FAN szekcióra, a blogokra, a chatre, az üzenőfalakra és természetesen a cikkekre, képekre, egyéb médiatartalmakra is).

A wiki minden szerkesztőjére vonatkozóan:

 • A wiki szerkesztője minden esetben tiszteletben tartja a wiki többi szerkesztőjének emberi méltóságát.
  • Nem fitogtatja sem saját, sem mások politikai nézeteit.
  • Szerkesztőtársai esetleg az övétől eltérő vallási nézeteit tiszteletben tartja, amiatt nem tesz szemrehányásokat.
  • Semmilyen formában nem tesz utalást társa faji hovatartozására.
  • Nem szidalmazza társait, nem trágárkodik.
  • Ha ő egyik szerkesztőtársának közeli ismerőse, vagy annak személyes adatait bármilyen forrásból megtudta, az adatokat semmiképpen nem teheti közre.
  • Mások munkájáról indokolatlanul nem fogalmaz meg semmilyen kritikát.
 • A szerkesztő soha nem követ el vandalizmust.
  • Soha nem töröl le alapos ok nélkül mások által feltöltött médiatartalmat (képet, videót stb.).
  • A cikkek hibátlan részét nem javítja ki, hiszen az hibátlan. Alaptalanul nem szükséges a javítás, hiszen lehet, hogy az inkább ront a már meglevő cikken.
  • Különféle, ide nem illő cikkek, blogbejegyzések halmozása is vandalizmusnak minősül; azon cikk vagy blogbejegyzés minősül "oda nem illőnek", melynek témája semmilyen módon nem köthető a Borderlands-hoz vagy a wiki közösségéhez, hanem egy rajtunk kívülálló területre összpontosít.
  • Vandalizmus egyetlen, csupán néhány gondolatot, mondatot (vagy képet, egyetlen galériát) tartalmazó cikk létrehozása is.
 • A szerkesztő (ha már munkához látott) mindig igyekszik tisztességesen dolgozni.
  • Mindig kerüli a szerzői jogok sértését, alkalmazva az ennek elkerülésére létrehozott sablonokat. Ezen sablonokat megfelelően alkalmazza.
  • Mindig feltünteti a cikkhez alkalmazott forrásait, azoknak közvetlen elérhetőségét (lásd: Borderlands Wiki:A tökéletes elrendezésmód).
 • A Borderlands Wiki - Magyarország minden szerkesztője tiszteletben tartja munkájának vagy munkája bármely alkotóelemének forrásaként szolgáló szöveges vagy médiatartalom eredeti (akár bel-, akár külföldi) feltöltőjét, szerzőjét. Ennek megfelelően a forrásokat minden lehetséges eszközt (a képek esetében például az információs sablont) felhasználva igyekszik feltüntetni az ilyen jellegű tartalmaknál - minden szerkesztő vallja, hogy ezen egyszerű cselekedet végrehajtása mindenkinek erkölcsi kötelessége.
 • Minden szerkesztő tiszteli az oldal vezetőinek döntését, s tudja, hogy azok sohasem döntenek megalapozatlanul egyetlen kérdésben sem.
 • A szerkesztő az adminisztrátori jogokkal való visszaélést, a lejjebb megfogalmazott, a vezetőség tagjaira vonatkozó szabályok megszegését köteles jelezni a wiki főadminisztrátorának.

Csak a wiki vezetőségének tagjaira vonatkozóan*:

 • A vezetőség kötelessége a szabályzatban megfogalmazott pontok betartatása a szerkesztőkkel és vezetőtársaikkal is.
 • A vezető a szabályt megszegővel a kihágás mértéknek arányában köteles fellépni.
 • A wiki vezetőségének tagjai elismerik, hogy ők nem többek vagy jobbak a wiki többi szerkesztőjénél - hozzájuk hasonlóan ők sem tulajdonosai az oldalnak. Ennek ellenkezőjét nem igyekeznek bebizonyítani különféle megnyilvánulásokkal.
 • A wiki vezető tagjai mindig igyekeznek elérhetőek lenni wikin való tartózkodásuk során, így a wikire való bejelentkezést követően azonnal fellépnek a wiki chatjére, hogy ott rendszeres tájékoztatást tudjanak adni szerkesztőtársaiknak (miközben természetesen egyéb teendőiket is végzik az oldalon).
 • A vezetőség minden tagja köteles jelezni a főadminisztrátornak, ha vezetőtársa megszegte a szabályzat valamely pontját.

*A vezetőség tagjai is szerkesztők, tehát rájuk is vonatkozik az első fejezetben megfogalmazott minden pont.

Advertisement