Borderlands-wiki
Advertisement

A wiki megfelelő használatához nélkülözhetetlen az Útmutató ismerete. A "Véleményformálás", "Jóvá nyilvánítás" és "Kiemeltté nyilvánítás" fejezeteket elsősorban a figyelőknek kötelező ismerniük, de a többiek számára is hasznos lehet, hiszen így sok félreértést, szabályszegést elkerülhetünk, és a szerkesztést megkönnyíthetjük az ismeretünkben.


Tudnivalók a szerkesztésről

Az első lépések:

 • Tervezés: a legelső lépés, amelyet szerkesztőként meg kell tenned. Alaposan kigondolod, miről szeretnél cikket írni. Ha ez megvan, utánajársz, van-e elég információ, amelyet felhasználva egy érdeminek mondható tartalommal rendelkező cikket létre tudsz hozni.
 • Forráskeresés: a wiki alapelve, hogy nem szégyen a másolás, sőt egyenesen ajánlott. A cikkek létrehozásakor külföldi testvéroldalainkat, elsősorban az angol wikit érdemes forrásként használni. Nem elég azonban a cikkek lefordítása: magyarrá, magyarossá is kell tenni azokat.
 • Fordítás: ha idegennyelvű forrást használsz a cikk megírásához - s tudod, hogy azon cikkek hitelessége már ellenőrzött -, mindig pontosan kövesd a cikk menetét, soha ne hagyj ki egyetlen gondolatfoszlányt sem! Ellenkező esetben a cikked összemosottá, zavarossá és érthetetlenné válhat.
 • Felépítés: cikked felépítésekor mindig kövesd a szokásos építési technikákat (sablonok megfelelő használata, fejezetekre való tagolás, lehetőség szerint a képek megfelelő és arányos elhelyezése, kategóriákba való rendezés stb.), szabályos linkelés (a ragokat is a linken belül kell elhelyezni, tehát [[Axton|Axtonnak]], illetve legalább 20 sor után kell egy (vagy több) szót ÚJRA belinkelni, azaz nem szükséges minden egyes mondatban linkelni az ugyanarra a cikkre mutató szót/szavakat; ha például az első mondatban szerepel a "Szörny" szó, akkor elég csupán OTT hivatkozássá alakítani, hogy az a "Szörnyek" című cikkre mutasson, s minimum 20, maximum 40 sor után kell ÚJRA; persze csak hozzávetőlegesen!); vedd figyelembe a Tökéletes elrendezésmód című cikket, és ahhoz mérten alkoss!

A nyelvtani szabályok*:

 • Címek helyesírása: a címeket mindig eredeti alakjukban, (az angol esetében) a nagybetűs írásmódot megtartva írjuk le. Soha nem szabad lefordítani a Borderlands-sorozatban szereplő címeket (sem a játékok, sem a könyvek, sem az ezeken belüli fejezetek stb. címeit). Egyedül az ezekről szóló cikkekben megengedett a cím lefordítása (pl. a Borderlandsról szóló cikkben le lehetne fordítani, mit is jelent ez a szókapcsolat pontosan).
 • Személynevek helyesírása: a Borderlands sorozat karaktereinek nevét változatlan formában, eredeti alakjukban (ha van jelentésük, fordítás nélkül) írjuk le - kivételek ez alól a valós személyiségek nevei. Toldalékolás esetén a toldalékot a magyar nyelvtan szabályainak megfelelően, mindig a kiejtett hanghoz igazítva írjuk le akkor, ha a leírt szóban a magyartól eltérő, bonyolult hangrendszerrel találkozunk. Ettől függően kerülhet toldalék a személynevek után kötőjelesen (pl. Axtoné [ejtsd: ákszton]) vagy egyszerűen (pl. Axtontól, Axtonnak stb.). Előfordul, hogy egy személynév leírásakor a leírt betű hosszú alakját ejtjük (pl. ZerO-ZerÓ). Ilyenkor a toldalékolás a hosszú forma leírásával történik (tehát ZerOtól). Előfordulhat az is, hogy a leírt betű csupán toldalékoláskor változik kiejtésben hosszúvá (Brick-Brické't).
 • Helységnevek, földrajzi nevek helyesírása: a települések, földrajzi területeknek mindig a magyar elnevezését alkalmazzuk (pl. Russia-Oroszország, Serbia-Szerbia stb.). Ezek toldalékolása a személyneveknél részletezett módon történik.
 • Egyéb: az angol wikin gyakran előfordul, hogy tárgyak elnevezését, tehát sok köznevet nagy kezdőbetűvel írnak (pl. Fegyver, Robot stb.). Ezeket (bár a magyar nyelvtani szabályoknak nem megfelelően) stilisztikai okokból mi is nagy kezdőbetűvel írjuk (tehát Fegyver és Robot). Az angol nyelv a nemzetiségek (pl. English, German), a beszélt nyelvek megnevezését (pl. Japenese, Chinese) is nagy kezdőbetűvel íjra. Ez a magyarban ugyancsak felesleges (így English helyett angolt, Japenese helyett japánt írunk).
 • A helyesírást, fordítást illetően tégy javaslatot a szógyűjteményben!ÚJ

A jutalmazás:

 • A jól elkészített munka alkotója/alkotói megkapja jutalmát. A wiki ezért felelős vezetői (nevezetesen a figyelők) ugyanis a szerkesztők közös megállapodása alapján (részleteket lásd ugyanezen oldal "Véleményformálás" füle alatt) egy cikket kétféle rangra is felemelhetnek. Így cikkeitek megkaphatják a illetve a kiemelt fokozatot. Egy szerkesztő számára nagy dicsőség, ha egy cikk, melyben az ő munkája is benne van eléri a két megkapható rang valamelyikét - különösen ha a kiemelt titulust - hiszen azok eléréséhez komoly, elég nehezen teljesíthető feltételeknek kell megfelelni.
*Ezen kisebb szabályzat csupán a leglényegesebb nyelvtani szabályokra tért ki. Azokat a szabályokat is be kell tartani, amelyek itt nincsenek részletezve.


Lehetőségek a cikkekről való véleményformálásra


A wiki lehetőséget biztosít, hogy a szerkesztők kifejtsék véleményüket minden megírt cikkről. A véleménynyilvánításra többféle lehetőség is nyílik:

Hozzászólás a vitalapon

A cikkek tetején található egy "Vitalap" elnevezésű menüpont. Arra kattintva mindenki véleményt nyilváníthat a cikkről, javaslatot adhat, szerinte mi az, ami hiányzik, min kellene változtatni. Mindezt egy-egy új fejezeten belül (a fejezet címe, hogy mi az röviden, amiről a javaslat/kritika szól), aláírással ellátva kell megtenni. Ezen hozzászólásokat természetesen a szabályzat figyelembevételével kell megejteni!

Jó vagy kiemelt cikké nyilvánítás

A Vitalapon történő szavazással elérhető, hogy egy adott cikk elnyerje a jó vagy a kiemelt státuszt. Mindkét státusz nehezen elérhető: eléggé összetett nézőpontrendszernek kell megfelelni ahhoz, hogy egy cikkről egyáltalán indulhasson szavazás (részleteket lásd a "Jóvá nyilvánítás" és a "Kiemeltté nyilvánítás" fül alatt). Egy cikk csak akkor lehet Kiemelt, ha előtte el nyerte a Jó státuszt!

A szavazás menete:

 • A cikk valamely írója (elvégre többen is írhatják) átnézi a cikket, hogy az megfelel-e a jóvá vagy kiemeltté nyilvánítás nézőpontrendszerének (ez a lépés nem kötelező az egyszerű szerkesztő számára, de ajánlott; a nézőpontrendszer vizsgálata igazából a figyelők feladata).
 • Amennyiben úgy gondolja, a cikk megfelel ezen kritériumoknak, elhelyezi a "Jónak jelölt" ({{Jónakjelölt}}) vagy a "kiemeltnek jelölt" ({{Kiemeltnekjelölt}}) sablont a nevezni kívánt cikken. (Az elhelyezés módja ugyanaz, mint bármely sablon esetében.)
 • Ezután cikkét hozzá kell adnia a "Jónak (vagy kiemeltnek) jelölt cikkek" kategóriához, hogy az erre hivatott figyelő lássa, az egyik cikket megpályázták valamely pozícióra.
 • Ezután a figyelő vagy admin is megvizsgálja, hogy a cikk tényleg megfelel-e a követelményrendszernek. Ha nem, akkor a figyelő vagy admin érvényteleníti a jelölést. Ekkor a cikk vitalapján nyit egy "Nem felelt meg a követelményrendszernek" fejezetet, amelyen belül ezt írja le: "A cikk egyik szerkesztője jelölte a cikket a jó/kiemelt státuszra, alapos átvizsgálás után azonban kiderült, hogy a cikk mégsem felelt meg a követelményrendszernek. Aláírás".
 • A figyelő vagy az admin ezután szavazást indít az adott cikk vitalapján "Szavazás:Jó cikké nyilvánítás"/"Szavazás:Kiemelt cikké nyilvánítás" fejezetek alatt.
  • Saját cikkére figyelő vagy admin nem írhat ki szavazást!
 • A figyelő vagy admin által létrehozott fejezet alá "IGEN" vagy "NEM" szavak kerülhetnek, szigorúan aláírással ellátva (aláírni a --~~~~ sor beszúrásával lehet).
  • Szavazhat: Bárki, aki regisztrált (akár a figyelő vagy admin is, aki létrehozta a szavazást), kivéve aki létrehozta a szavazást az nem szavazhat!
 • A szavazás legkésőbb egy hétig tarthat (az adminisztrátor erre az időre a cikket lezárja, azt szerkeszteni tehát nem lehet), addig a résztvevők legalább 51%-ának IGENnel kell szavaznia, hogy a cikk elnyerje a megpályázott pozíciót, ezután egy figyelő, vagy admin lezárja a szavazást.
 • Ha a szavazás az IGEN többségében lezárult, a figyelő vagy az admin hozzáadja a cikket a "Jó cikkek" kategórialaphoz, és elhelyezi az ezt jelző szféraikont a cikk bal felső sarkában.
 • Amennyiben az adminisztrátor a szavazás ideje alatt úgy látja, hogy a cikk mégsem felel meg a követelményrendszernek, felelősségre vonhatja a szavazást elindító figyelőt, és semmissé, érvénytelenné teheti a szavazást.
 • Ha egy cikk, ki volt írva jó, vagy kiemelt cikké nyilvánításnak, de nem került megszavazásra, akkor még lehet esélye az újbóli megszavazásnak, ha átdolgozza a cikket és/vagy kijavítja a hibákat. (ez alól kivétel, ha a cikk azért nem lett megszavazva, mert nem megfelelő a tartalom, vagy rövid, vagy több olyan szabálypontnak sem felet meg, amiket nem lehet orvosolni)
 • Ha egy cikk már Jó, vagy Kiemelt, de nagyfokú tartalomhiány lép fel (pl: megjelenik egy új játék), akkor lekerül a cikkről a státusza. Azonban, ha megírásra kerültek a hiányzó részek, és ezt egy vezető ellenőrzi(és a minőséget is), akkor szavazás nélkül visszakapja a régi státuszát.
 • Az adminok indokolt esetben megváltoztathatják a szavazás eredményét. Akár visszamenőleg is!


A wiki minden szerkesztőjének (így az ezért felelős figyelőkön kívül minden vezetőnek is) lehetősége (sőt kötelessége) a véleményformálás, hiszen a konstruktív kritika fejleszti wikink színvonalát.


A jó cikké nyilvánítás követelményrendszere


Ez a lap tartalmazza a nézőpontokat, amitől egy cikk lesz. Az alábbi nézőpontokat a figyelők kötelessége figyelembe venni, mielőtt szavazást indítana a jó státuszra való kinevezésről.

Egy cikk akkor "jó", ha...

 • ...tartalmilag közel megfelel az angol wiki azonos cikkének.
 • ...elhanyagolható benne a nyelvtani hiba.
 • ...jól megfogalmazott és alaposan részletezett.
 • ...elfogulatlan és nem tartalmaz egyéni véleményt.
 • ...követi a Tökéletes elrendezésmódot.
 • ...forráskódja letisztult, átlátható.
 • ...van legalább egy vezetője, aki folyamatosan karban tartja.
 • ...maximum 6 piros linket tartalmaz (link, amely nem létező lapra mutat) a törzsszövegben és egyet sem a bevezető szövegben és a sablonokban.
 • ...tartalmaz legalább egy idézetet.
 • ...tartalmaz egy "Apróságok" fejezetet.
 • ...tűrhető mennyiségű képet tartalmaz, melyek mindegyike (amennyiben ez szükséges) képaláírással lett ellátva.
 • ...minden rajta elhelyezett kép információs sablonnal lett ellátva.
 • ...alaposan átnézte a figyelő, megfelel-e a fenti elvárásoknak.
A jó titulusú cikkek bekerülnek a Jó cikkek kategórialapba.


A kiemelt cikké nyilvánítás követelményrendszere


Ez a lap tartalmazza a nézőpontokat, amitől egy cikk kiemelt lesz. Az alábbi nézőpontokat a figyelők kötelessége figyelembe venni, mielőtt szavazást indítana a kiemelt státuszra való kinevezésről.

Egy cikk akkor "kiemelt", ha...

 • ...viszonylag nagy terjedelmű.
 • ...tartalmilag tökéletesen megfelel az angol wiki azonos cikkének (vagy még több információt tartalmaz).
 • ...egyáltalán nincs benne nyelvtani hiba.
 • ...jól megfogalmazott és alaposan részletezett.
 • ...elfogulatlan és nem tartalmaz egyéni véleményt.
 • ...követi a Tökéletes elrendezésmódot.
 • ...forráskódja letisztult, átlátható.
 • ...több vezetője is van, akik folyamatosan karban tartják.
 • ...egyáltalán nem tartalmaz piros linket (link, amely nem létező lapra mutat).
 • ...tartalmaz legalább kettő idézetet.
 • ...tartalmaz viszonylag terjedelmes "Apróságok" fejezetet.
 • ...tűrhető mennyiségű képet tartalmaz, melyek mindegyike (amennyiben ez szükséges) képaláírással lett ellátva.
 • ...minden rajta elhelyezett kép információs sablonnal lett ellátva.
 • ...alaposan átnézte a figyelő, megfelel-e a fenti elvárásoknak.
A kiemelt titulusú cikkek bekerülnek a Kiemelt cikkek kategórialapba.

Advertisement